Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
 
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czp3lodz.pl
Strona spełnia standardy zgodne z WCAG 2.1. oraz posiada wersję na urządzenia mobilne.
 
Dane teleadresowe jednostki:
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź
tel./fax, tel. kom. - 042 687 04 85, 512 878 079
e-mail - kontakt@czp3.elodz.edu.pl
ePUAP - /czp3_lodz/SkrytkaESP
Data publikacji strony internetowej: 1.04.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.11.2022
Deklarację sporządzono dnia 8.11.2022, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CZP 3.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Tomasz Maryniak, e-mail: kontakt@czp3.elodz.edu.pl, Telefon: 42 687 04 85
 
Procedura wnioskowo - skargowa
 
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
 
  1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Olimpijskiej. Samochodem można podjechać na odległość ok. 5 m. odrzwi. Z zewnątrz nie ma schodów. W budynku, przy wejściu jest portiernia i przycisk sygnalizujący. Za portiernią należy skierować się w prawo. Tu znajdują się schody. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki.
  2. Drugie wejście do placówki jest od strony patio, tu są schody. Samochodem można podjechać bezpośrednio pod schody. Wejście jest dostępne w godzinach pracy placówki.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter i pierwsze piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku oraz w połowie znajdują się klatki schodowe.
  5. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych za wyjątkiem toalety na parterze.
  6. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.