cookies.nav.message cookies.nav.privacypolitics cookies.nav.accept

Педагогічна терапія

Терапія для дітей з труднощами в навчанні читання та письма (дислексія, дисграфія).
Терапія дітей з орфографічними труднощами (дизортографія).

Метою занять є усунення або зменшення причин неуспішності навчання. Робота під час занять полягає в індивідуальному лікувальному впливі на кожну дитину в залежності від виявлених труднощів

Він проводить заняття Beata Detmer.

 

Учні зі специфічними вадами навчання, які не можуть відповідати вимогам навчальної програми даного класу, називаються дітьми з особливими освітніми потребами. Вони потребують педагогічної допомоги у вигляді спеціально розроблених навчальних програм, адаптованих до їхніх здібностей та обмежень, а також додаткової психолого-педагогічної допомоги.

Правовою основою організації психолого-педагогічної допомоги в навчальних закладах є Постанова Міністра народної освіти від 15 січня 2001 року про надання та організацію психолого-педагогічної допомоги в державних дитячих садках, школах і установах.